Herroeping

Formulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:


NieuwGebruikt
Kortenhoefsedijk 4
1241 LL Kortenhoef
info@nieuwgebruikt.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    Bestelnummer :

       

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

   

Naam/Namen consument(en)

   

Adres consument(en) :

   

IBAN Rekeningnummer:

   

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

Datum(DD-MM-YYYY):

   

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.